Cân tính tiền ACS – TE

1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN ACS-GE: . :
– Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/10.000. Đến 1/15.000
– Chức năng của cân: Cân , Trừ bì.
– Có 2 màn hình trước và sau.
– Hiển thị bởi trụ đứng màn hình LED
– Nhớ Được 30 Mã Hàng
– Màn hình chức năng: ( trọng lượng/giá / tổng giá)
– Nhập giá trực tiếp trên cân..

2.CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT :
– Trọng lượng cân: 15kg, 30kg
– Độ chính xác: 2g, 5g, 10g
– Độ lặp lại (Std, Dev): 1000mg
– Nguồn điện: 220 V Bộ chuyển đổi AC-DC
– Có Pin sạc kèm theo cân
– Màn hình hiển thị: Hiện thị số, chấm cách, đèn nền sáng
– Kích thước đĩa cân: 310 x 230mm

– Ứng dụng cho các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, tiệm kem, cửa hàng cân trái cân

Chú ý: Ngoài ra series ACS-GE có nhiều loại model với khả năng cân như sau:
– Model ACS-GE 15kg/2g khối lượng cân 15kg x 2g
– Model ACS-GE 15kg/5g khối lượng cân 15kg x 5g
– Model ACS-GE 30kg/5g khối lượng cân 30kg x 5g
– Model ACS-GE 30kg/10g khối lượng cân 30kg x 10g
3.ỨNG DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG SIÊU THỊ CỬA HÀNG BÁN LẺ :
– Model ACS-GE 15kg/5g khối lượng cân 15kg x 5g
– Model ACS-GE 30kg/10g khối lượng cân 30kg x 10g
– ACS Có Các Model Sau.
– ACS15 -(15Kg x 5g)
– ACS30-(30kg x 10g)
– ACS15-(15kg x 2g)
– ACS30-(30Kg x 5g)