Cân điện tử SHINKO

Thông tin sản phẩm :

1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN DJ-SHINKO: .

– Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000

– Chức năng của cân: Cân , Trừ bì.

– Có 5 phím chức năng: ON/OFF ( Tắt mở nguồn) , P (Dời số, Giao tiếp ngoài ), S (Calip), F (Chuyển đổi đơn vị) , T (Trừ Bì) )

– Đơn Vị của cân :Kg, g, Lb, ct , dwt (dwt là đơn vị cân vàng của Việt Nam)

– Hệ thống chuẩn tự động ,điều chỉnh AutoCal ™.

2.CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT DJ

– Trọng lượng cân: 200g, 300g, 600g, 1kg, 1.2kg, 2kg, 3kg,4kg,5kg, 6kg,10kg.

– Độ chính xác: 0.001g, 0.01g

– Khả năng đọc: 1mg và 10mg

– Độ lặp lại (Std, Dev): 10mg

– Độ tuyến tính: 0.02g

– Nguồn điện: 220 V

– Màn hình hiển thị: Hiện thị số, chấm cách, đèn nền sáng

– Kích thước đĩa cân: 140 mm

– Kích thước: 160 x 180 mm Nếu cân cò đĩa Vuông

Chú ý: Ngoài ra series DJ SHINKO có nhiều loại model với khả năng cân như sau:

Cân Điện Tử DJ VIBRA SHINKO 300 khối lượng cân 300g x 0.001g
– Cân Điện Tử DJ VIBRA SHINKO 600 khối lượng cân 600g x 0.001g
– Cân Điện Tử DJ VIBRA SHINKO 300 khối lượng cân 300g x 0.01g
– Cân Điện Tử DJ VIBRA SHINKO 600 khối lượng cân 600g x 0.01g
– Cân Điện Tử DJ VIBRA SHINKO 1kg khối lượng cân 1kg x 0.01g
– Cân Điện Tử DJ VIBRA SHINKO 2kg khối lượng cân 2kg x 0.01g
– Cân Điện Tử DJ VIBRA SHINKO 3kg khối lượng cân 3kg x 0.01g
– Cân Điện Tử DJ VIBRA SHINKO 4kg khối lượng cân 4kg x 0.01g
– Cân Điện Tử DJ VIBRA SHINKO 5kg khối lượng cân 5kg x 0.01g
– Cân Điện Tử DJ VIBRA SHINKO 6kg khối lượng cân 6kg x 0.01g