Cân điệ tử DISCOVERY

–    Cân, đếm mẫu, xác định trọng lượng theo tỉ lệ phẩn trăm, trừ bì, Zero . . .

–    Nhiều đơn vị lựa chọn mg, g, ct, tical, oz, tl . . . .

–    Trọng lượng: 65g/0.0001g, 110g/0.0001g, 210g/0.0001g

–    Màn hình LCD với đèn backlight

–    Lồng kính chắn gió

–    Các phím nhấn cơ độ bền cao

–    Cổng truyền thông RS232 kết nối máy in, máy tính, màn hình phụ. In ra các thông số GPL như kết quả, ngày giờ, tên sản phẩm…

–     Dễ sử dụng và hiệu chuẩn

–     Hỗ trợ chế độ hiệu chuẩn tuyến tính phục vụ tốt cho công tác bảo trì.

–     Phù hợp ứng dụng trong phòng thí nghiệm cần độ chính xác cao

–     Nguồn điện sử dụng:  220V Adaptor.