Cân Đếm BC Pro

1. TÍNH NĂNG:.

– Độ phân giải ẩn ( 1/60.000 )

– Nguồn phụ để kết nối với cân khác

– Măt bàn cân bằng Inox

– Dùng pin sạc

– Chức năng đếmh hiển Thị 3 màn hình

– Số hiển thị 6/5/6 (Trọng lượng/ đơn vị trọng lượng/ mẩu vật đếm)

– Cổng giao tiếp RS-232

– Khả năng kết nối với sàn cân phụ

– Thiết kế phù hợp choa cân đếm , Chất lượng ISO của nhà sản xuất

2. CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT:.

– Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.

– Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh

– Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường

– Mức sử dụng và phân độ đa dạng giúp đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khác nhau.

– Màn hình hiển thị số tinh thể lỏng độ phân giải hiển thị cao.

– Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg/g/lb theo nhu từng nhu cầu riêng của mình.

– Kích thước đĩa cân : (300 x 320)mm .

Các Model BC Như sau
– Cân Đếm BC3-(3Kg x 0.1g)
– Cân Đếm BC6-(6Kg x 0.2g)
– Cân Đếm BC15-(15Kg x 0.5g)
– Cân Đếm BC30-(30Kg x 1g)
– BC30 30kg x 1g .