Cân bàn DEFENDER 3000

–  Tiêu chuẩn OIML

–  Màn hình hiển thị LCD

–  Đèn nền backlight dễ đọc

–  Chức năng cân, đếm mẫu,. . .

–  Đơn vị cân: g, kg, oz, lb:oz

–  Cổng giao tiếp RS232 kết nối máy in, máy tính, màn hình

Nội dung cùng danh mục