Tư vấn sử dụng

Tư vấn khách hàng

Tư vấn khách hàng
1/Để sử dụng cân tốt cần nhớ một vài quy tắc: Khi mua nên mua kèm 1 quả cân chuẩn, định kì chuẩn lại cân ...