Cân Ô Tô Kiểu Nổi

Cân Ôtô 120 Tấn

Cân Ôtô 120 Tấn
1. Đặc điểm chung:Cấp chính xác:                   Cấp III ( theo ĐLVN 13:1998)Tải trọng chuẩn:                 100.000 KgQuá tải an toàn:                  120.000 KgKích thước bàn cân:          3 ...

Cân Ôtô 100 Tấn

Cân Ôtô 100 Tấn
1. Đặc điểm chung:Cấp chính xác:                   Cấp III ( theo ĐLVN 13:1998)Tải trọng chuẩn:                 100.000 KgQuá tải an toàn:                  120.000 KgKích thước bàn cân:          3 ...

Cân Ôtô 60 Tấn

Cân Ôtô 60 Tấn
1. Đặc điểm chung- Cấp chính xác:                 Cấp III ( theo ĐLVN 13: 1998)- Tải trọng chuẩn:               60.0000 Kg- Quá tải an toàn:                80.0000 Kg- ...