Cân Tính Tiền

Cân siêu thị, cân in nhãn

Cân siêu thị, cân in nhãn
1. Tính năng: - Chức năng bộ nhớ: 4000PLU, 1000 thông tin -  PLU mục dữ liệu: tên sản phẩm, số liệu thông tin, trừ ...

Cân tính tiền ACS – TE

Cân tính tiền ACS - TE
1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN ACS-GE: . :- Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/10.000. Đến 1/15.000- Chức năng của cân: Cân ...

Cân tính tiền LS 1

Cân tính tiền LS 1
1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN ACS-LS1: . :- Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/10.000. Đến 1/15.000- Chức năng của cân: Cân ...