Cân Phân Tích

Cân điệ tử DISCOVERY

Cân điệ tử DISCOVERY
-    Cân, đếm mẫu, xác định trọng lượng theo tỉ lệ phẩn trăm, trừ bì, Zero . . .-    Nhiều đơn vị lựa chọn mg, ...

Cân điện tử OHAUS

Cân điện tử OHAUS
Đặc điểm thiết kế: - Màn hình hiển thị dạng số độ phân giải cao, các ký tự hiển thị hướng dẫn nhanh các chức ...

Cân Điện Tử VMC-VB302

Cân Điện Tử VMC-VB302
Thông tin sản phẩm :TÍNH NĂNG VMC302.- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong:1/30.000 đến 1/60.000.)- Màn hình hiển thị VFD Số xanh ...

Cân điện tử SHINKO

Cân điện tử SHINKO
Thông tin sản phẩm :1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN DJ-SHINKO: .- Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000- Chức năng ...

Cân phân tích MACS

Cân phân tích MACS
Thông tin sản phẩm :1. ĐẴT ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN MACS Seri:.- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/30,000, 1/60.000.)- Màn hình ...

Cân phân tích ACS

Cân phân tích ACS
Thông tin sản phẩm :1. ĐẴT ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN MACS Seri:.  - Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/30,000, 1/60.000.) - ...