Cân Đếm

Cân điện tử đếm FJR

Cân điện tử đếm FJR
1. TÍNH NĂNG:- Độ phân giải ẩn ( 1/10.000 )- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với các ngành nông sản- Dùng pin AAA và ...

Cân Điện Tử Đếm UCA – K

Cân Điện Tử Đếm UCA - K
1. TÍNH NĂNG UCA-K :- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/30,000, 1/60.000.) - Măt bàn cân bằng Inox - Dùng pin ...

Cân Đếm BC Pro

Cân Đếm BC Pro
1. TÍNH NĂNG:.- Độ phân giải ẩn ( 1/60.000 ) - Nguồn phụ để kết nối với cân khác - Măt bàn cân bằng Inox ...