Cân Treo / Cân Móc

Cân Điện Tử Treo XK3190-H2

Cân Điện Tử Treo XK3190-H2
1. TÍNH NĂNG :.- Màn hình LED số đỏ dể đọc- Vận hành bằng Pin- Có tín hiệu báo pin yếu.- Chuẩn AC adapter và ...

Cân Treo Ohaus 5 Tấn

Cân Treo Ohaus 5 Tấn
1. TÍNH NĂNG:.- Màn hình LED số đỏ rỏ hoặc LED dể đọc- Vận hành bằng Pin- Có tín hiệu báo pin yếu.- Chuẩn AC ...

Cân Treo Mettlertoledo 10 Tấn

Cân Treo Mettlertoledo 10 Tấn
1. TÍNH NĂNG Cân Treo Mettlertoledo:.- Màn hình LED số đỏ rỏ hoặc LED dể đọc- Vận hành bằng Pin- Có tín hiệu báo pin ...