Cân Sàn

Cân sàn Điện tử 2 tấn

Cân sàn Điện tử 2 tấn
1. TÍNH NĂNG:.- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/30,000)- Có các lựa chọn cho Khung bàn cân : (1m x 1m ...

Cân sàn Điện Tử 3 tấn

Cân sàn Điện Tử 3 tấn
1. TÍNH NĂNG:.- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/20,000) - Có các lựa chọn cho Khung bàn cân : (1m x ...

Cân sàn Điện tử 1 tấn

Cân sàn Điện tử 1 tấn
1. TÍNH NĂNG:. :- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/30,000)- Có các lựa chọn cho Khung bàn cân : (1m x ...